Termodinamica

Contactați echipa noastră:

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni și condiții

Scopurile prelucrării: 
Gestionarea resurselor de securitate și IT (backup, resetare, etc.).

 

Baza juridică pentru prelucrare: 
Interes judiciar (managementul serviciilor, garanția serviciului).

 

Perioada de stocare a datelor personale: 
Aceste date vor fi păstrate timp de un an, timpul necesar estimat pentru transmiterea solicitărilor. Ulterior, datele dvs. vor fi distruse sau transformate în date anonime.

 

Scopurile prelucrării: 
Datele furnizate de Dumneavoastră la depunerea formularului, pe baza consimțământului dvs. anterior, vor fi prelucrate în scopul comercializării directe: de exemplu, poștă – prin modalități automate de contact (cum ar fi sms, mms, e-mail, rețele sociale, chat/mesagerie instantanee) și modalități tradiționale (cum ar fi call center și poștă electronică) – comunicări promoționale și comerciale legate de serviciul / produsul oferit de societate sau promovarea evenimentelor corporative, precum și monitorizarea nivelului de satisfacție a clienților, și analize statistice.

 

Baza juridică pentru prelucrare: 
Consimțământul (opțional și reversibil în orice moment).

 

Perioada de stocare a datelor personale: 
Date personale și date de contact: până la revocarea consimțământului.

 

Obligația de a furniza datele: 
Furnizarea datelor evidențiate cu un asterisc (*) pe formularul de colectare a datelor este obligatorie pentru a vi se furniza informațiile solicitate; prin urmare, refuzul de a furniza indicarea acestor date nu permite Companiei să transmită solicitarea dvs.

 

Recipienții de date: 
Datele dvs. pot fi furnizate unui organism extern care acționează în calitate de operator de date (de exemplu, autorități, organisme de supraveghere și control și orice organism public autorizat să solicite astfel de date) sau prelucrate, în numele Companiei, de către un organism extern desemnat ca Responsabil , căruia i se dau instrucțiuni operative adecvate. Acest organism poate fi inclus, cu precădere, în următoarele categorii:


a) Societățile care oferă servicii legate de gestionarea și / sau întreținerea site-ului Web al Companiei
b) Societăți de Management al serviciilor de asistență pentru clienți care oferă servicii de asistență a clienților prin diferite canale (chat online, call center, etc.)

 

Persoanele autorizate pentru prelucrare:  
Datele pot fi prelucrate de angajații având, în cadrul Companiei, funcții legate de atingerea obiectivelor menționate mai sus, care au fost autorizați în mod expres pentru prelucrare și care au primit instrucțiuni operative adecvate.

 

Transferul datelor personale:  
Datele nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 

Drepturile utilizatorului – cererile înainte de autoritatea de control 

Contactând Termodinamica SRL prin poștă obișnuită la adresa Str. Drubeta nr.88, Timisoara, jud. Timis, prin telefon . (+40) 744.128.185, prin e-mail office@termodinamica.ro, utilizatorii pot cere operatorului de date accesul la datele personale, anularea datelor, modificarea datelor inexacte, completarea datelor, limitarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR și pot să se opună prelucrării, din motive legate de situația lor personală , în cazurile în care interesul operatorului de date a fost legitim.

În plus, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau acord și a fost furnizată prin instrumente automate, utilizatorii au dreptul să primească, într-un format electronic, de uz comun și ușor de citit prin îndrumare automată, datele, precum și, dacă este tehnic posibil, să transfere astfel de date unui alt operator de date fără impedimente.

Utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de control competentă din statul membru în care locuiesc sau lucrează în mod curent sau, în statul în care presupusa încălcare a avut loc.

Utilizatorii au dreptul de a revoca în orice moment consimțământul dat în scopuri de marketing, precum și de a se opune procesării datelor în aceleași scopuri. S-a agreat posibilitatea ca utilizatorul care preferă să fie contactat, în legătură cu scopul menționat mai sus, exclusiv prin modalități tradiționale, să-și exprime obiecția doar la recepționarea comunicării prin modalități automate.